Τρίτη 24 Απριλίου 2018
x

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 50 ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΟΛΘ - ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ.

Την πρόσληψη συνολικά 50 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΟΛΘ Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 02/05/2017.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

8 ΔΕ Χειριστές ηλεκτροκίνητων περιστρεφόμενων γερανών και ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών
3 ΔΕ Χειριστές φορτωτών – ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
4 ΔΕ Χειριστές φορτωτών – ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων
3 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι οχημάτων – μηχανημάτων
2 ΔΕ Τεχνίτες εργαλείων
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
4 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
2 ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων
4 ΔΕ Οικοδόμοι
2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
2 ΔΕ θερμοϋδραυλικοί
2 ΔΕ Υδραυλικοί
2 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
4 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών (Διοικητικών Γραμματέων)
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ