Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
x

ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρθρο στη Voria.gr του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιου Σαββάκη για τις ευκαιρίες της κυκλικής οικονομίας.

Του Αθανάσιου Σαββάκη*

Η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, ο περιορισμός της σπατάλης των τροφίμων, η φροντίδα των εδαφών, αλλά και δράσεις που τελικά κρατούν μακριά από τις χωματερές και τη θάλασσα σημαντικά προϊόντα του τεχνολογικού μας πολιτισμού όπως το πλαστικό και το πυρίτιο, είναι ενδεικτικές μόνον δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας» και της αειφορίας.

Γιατί οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν, εκτός από προκλήσεις, και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Άλλωστε, δεχόμαστε ως κοινωνία και σχετικές «πιέσεις» για τη μετάβαση στην «κυκλική οικονομία» αφού:

• Το 2030 το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι αναγκασμένο να κατοικεί σε περιοχές με ισχυρές πιέσεις στην ύδρευση.
• Οι κάτοικοι του πλανήτη μας καταναλώνουμε πρώτες ύλες 50% ταχύτερα από τον ρυθμό με τον οποίο τις αντικαθιστούμε.
• Η διαρκής αύξηση του ποσοστού αστικοποίησης μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας τόσο στην επεξεργασία αποβλήτων όσο και στην ανακύκλωση.
• Τέλος, το να αναζητούνται λύσεις σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, έχει διαπιστωθεί ότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, στην υλοποίηση δράσεων «κυκλικής οικονομίας»

Υπογραμμίζω το γεγονός ότι στην Ελλάδα ανακυκλώνουμε το 58,6% των συσκευασιών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακυκλώνει το 65%. Όμως, μέχρι το 2030 θα πρέπει το ποσοστό αυτό να φτάσει το 75%. Ομοίως για τα αστικά απόβλητα: η Ελλάδα ανακυκλώνει το μόλις φτωχό 19,3%, ενώ η Ευρώπη το 41,8%. Ο αντίστοιχος στόχος για το 2030 είναι 65%.Τέλος, στο πολύ δυσάρεστο πεδίο της υγειονομικής ταφής, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 είναι 10%. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό στη χώρα μας; 79%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη 28%.
Είναι λοιπόν φανερό ότι η «κυκλική οικονομία» μπορεί να αποτελέσει για την χώρα μας πολύ σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Mε βάση ακριβώς αυτή την ελπίδα για το μέλλον, πιστεύω να γίνουν πράξη όσα αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία».

Η κυκλική οικονομία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από την ανεπάρκεια πόρων και από την αστάθεια των τιμών συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και καινοτόμων και πιο αποδοτικών τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης. Θα δημιουργήσει επίσης τοπικές θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, καθώς και ευκαιρίες για κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή. Ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποτροπή των ανεπανόρθωτων βλαβών που προκαλεί η κατανάλωση πόρων με ρυθμό μεγαλύτερη από την ικανότητα της γης να τους ανανεώνει, όσον αφορά το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων.

Εκείνο όμως που – δυστυχώς για άλλη μια φορά – πρέπει να προσέξουμε είναι η προσπάθεια για αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε πράξη την «κυκλική οικονομία».

*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας & πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ