Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
x

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,87 εκατ. ευρώ έναντι 3,98 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 3%.Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης.

Ελαφρά πτώση στον κύκλο εργασιών - Ο Όμιλος διαπιστώνει θετικό ξεκίνημα, «που θέτει τις βάσεις για ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και το 2016»

03/08/2016, 11:27

Το δωδεκάμηνο ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου - Ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 106,4 εκατ. άτομα, αυξημένος κατά 18% έναντι της προηγούμενης περιόδου

από Voria.gr

Ο ΣΕΒ στο δελτίο για την εβδομαδιαία ανάλυσή του εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις το πρόγραμμα να εφαρμοσθεί ως έχει σχεδιασθεί.

ΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ