Σάββατο 26 Μαΐου 2018
x

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ STANDARD & POOR’S - ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Υπάρχει τουλάχιστον μία στις τρεις πιθανότητες για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στους επόμενους 12 μήνες, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης.

Ως «θετική» χαρακτηρίζει την προοπτική (outlook) της ελληνικής οικονομίας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, αναβαθμίζοντάς την από «σταθερή».

Ο οίκος αξιολόγησης επιβεβαιώνει την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων της Ελλάδας σε «Β-/Β».

Πρόκειται για μία είδηση που είναι δυνατόν υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει προπομπό της αναβάθμισης και της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μέσα στους επόμενους 12 μήνες. 

Παράλληλα, αποτελεί ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για την επικείμενη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές που σχεδιάζει προσεχώς.

Ο οίκος αξιολόγησης τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, παράλληλα με τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, θα επιτρέψει στην Ελλάδα να μειώσει το δημόσιο χρέος της και το κόστος εξυπηρέτησής του μέχρι το 2020.

«Αναθεωρήσαμε συνεπώς την προοπτική της Ελλάδας σε θετική από σταθερή, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση Β- των κρατικών ομολόγων σε ξένο και τοπικό νόμισμα.

«Οι θετικές προοπτικές υποδηλώνουν την άποψή μας ότι, κατά τους επόμενους 12 μήνες, υπάρχει τουλάχιστον μία στις τρεις πιθανότητες για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης», συμπληρώνει ο S&P.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο οίκος αξιολόγησης θεωρεί ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για την εφαρμογή περαιτέρω δημοσιονομικών μέτρων και άλλων δυνητικά αντιδημοφιλών μεταρρυθμίσεων – όπως αυτές που σχετίζονται με τις αγορές αγαθών και εργασίας, τη δημόσια διοίκηση και τις ιδιωτικοποιήσεις.

«Το μεγαλύτερο μέρος του φορολογικού βάρους στην Ελλάδα πέφτει σε μια υποκατηγορία του ιδιωτικού τομέα που αντιμετωπίζει πιέσεις από τις δύσκολες πιστωτικές συνθήκες, το απρόβλεπτο επιχειρηματικό κλίμα και το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η φοροδιαφυγή παραμένει εκτεταμένη. Η πρόοδος στην ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων είναι περιορισμένη σε σύγκριση με τον μακροπρόθεσμο στόχο για έσοδα 50 δισ. ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις (περίπου 30% του ΑΕΠ). Τέλος, η ρευστότητα ορισμένων κρίσιμων οντοτήτων που έχουν σχέση με το δημόσιο, όπως η ΔΕΗ ΔΕΗ -0,84%, παραμένει σε επισφαλή θέση λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Ακόμα και έτσι, αναμένουμε μια ευρεία συμμόρφωση με τους στόχους του τρέχοντος προγράμματος μέχρι τη λήξη του τον Αύγουστο του επόμενου έτους. Η ανάκαμψη της οικονομίας, με ώθηση από την εκταμίευση 0,8 δισ. ευρώ (0,4%) από την ΕSM για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα βοηθήσει τις αρχές να πετύχουν το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιονομικών στόχων, καθώς τα έσοδα από έμμεσους φόρους (ειδικά τον ΦΠΑ) θα έχουν καλή επίδοση».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ