Κυριακή 27 Μαΐου 2018
x

ΣΟΥΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εγκρίθηκε από την Ε.Κ. το Πληροφοριακό Δελτίο για την αύξηση των 4,6 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 31 Ιουλίου η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Εγκρίθηκε από το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (6/7/2017) το Πληροφοριακό Δελτίο της  «Σουρωτή Α.Ε.»  για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, έως του ποσού των  4.600.000,10 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 7.419.355 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης 0,62 ευρώ ανά μετοχή και με διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,474990717 νέες ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή.

Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου, η «Σουρωτή», με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι οι παλαιοί μέτοχοι  μπορούν να ασκήσουν το προτιμησιακό τους δικαίωμα από αύριο, Τρίτη 11/7/2017 και μέχρι τις 31/7/2017.

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν:

α) Όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την ημέρα λήψης της σχετικής για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση απόφασης (άρθρο 13 παρ. 7 ν. 2190/1920 και 6 παρ. 5 του καταστατικού).

β) Οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης μέχρι τη λήξη της χρονικής περιόδου ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης και αφού εφαρμοσθούν οι φορολογικές διατάξεις. Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορεί να ασκηθούν από την 11.7.2017 έως και την 31.7.2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και Alpha Bank (Τράπεζα Πειραιώς: αριθμός λογαριασμού GR6301722160005216008707520 και Τράπεζα Alpha Bank: αριθμός λογαριασμού GR3901408110811002002005528), με την ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, αναλογικά στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μερικώς κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Δεν παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στους ασκήσαντες τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα στα κέρδη της Εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανόμενης και της τρέχουσας χρήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ