Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
x

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τελική συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας «Μπουτάρης» με τις πιστώτριες τράπεζες. Σταδιακή πληρωμή στο ακέραιο όλων των προμηθευτών.

Με στόχο την επαναφορά σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, υπεγράφη η τελική συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας «Μπουτάρης» με τις πιστώτριες τράπεζες.

Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες (Alpha, ETE, Eurobank και Πειραιώς) αφενός και η εταιρεία, Ι. Μπουτάρης&Υιός Οινοποιητική Α.Ε. αφετέρου.

Η συμφωνία προβλέπει:

- Ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας.

- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

- Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε 15 έτη.

- Περίοδο χάρητος ενός έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι.

- Πώληση θυγατρικών εταιρειών.

- Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία αυτή θα συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία για ανάπτυξη των πωλήσεων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βελτίωση της μικτής της κερδοφορίας, ενίσχυση της ρευστότητας και μείωση των λειτουργικών της δαπανών.

Η οικογένεια Μπουτάρη, ως κύριοι μέτοχοι, εγγυήθηκαν τη συμφωνία η οποία έχει υποβληθεί για επικύρωση από το Πρωτοδικείο Ημαθίας, ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 106β του Ν. 3588/2007).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μπουτάρη, κ. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας επεσήμανε: «Η κατάληξη των πολύμηνων διαπραγματεύσεων σε αυτήν την επικερδή για όλους συμφωνία, αναμφισβήτητα θα συμβάλει στην ομαλοποίηση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε τα χρόνια αυτά της οικονομικής κρίσης, επαναφέροντάς μας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ανταποκρινόμενοι στη μακρόχρονη ιστορία μας και το χρέος μας για την ανάπτυξη του ποιοτικού ελληνικού οίνου».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ