Κυριακή 20 Μαΐου 2018
x

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα, στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των θεσμούς.

Στις βασικές κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων του τομέα της υγείας με στόχο την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική φροντίδα των πολιτών συμφώνησαν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και οι εκπρόσωποι των θεσμών στη συνάντησή τους το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με πηγές της ελληνικής πλευράς.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για:

τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, τον έλεγχο της ζήτησης φαρμάκων, εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων μέσω της ενσωμάτωσης πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ενίσχυση της ικανότητας του δημοσίου τομέα να καλύπτει υγειονομικές ανάγκες και τη συμπληρωματική συνδρομή των ιδιωτών παρόχων, την κεντρικοποίηση των προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων, τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βάση τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω μηχανισμού HTA, κριτηρίων εισόδου στη θετική λίστα των καινοτόμων φαρμάκων, διαπραγμάτευσης τιμών και αυξημένης διείσδυσης των γενοσήμων.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Υγείας, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση αυτών των μέτρων και στις επόμενες μέρες αναμένονται οι τελικές διατυπώσεις του κειμένου συμφωνίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η αύξηση -σε σχέση με την αρχική μνημονιακή πρόβλεψη- του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2017 και του ορίου claw back για τα νοσοκομειακά φάρμακα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ