Σάββατο 21 Απριλίου 2018
x

Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σε βάρος των ιδιοκτητών οικοπέδων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 50 λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου

Μήνυμα στους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων έστειλε ο δήμος Ωραιοκάστρου να φροντίσουν για την αποψίλωση και απομάκρυνση με ίδια μέσα των ξερών χόρτων καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται εντός αυτών, όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους για λόγους πυρασφάλειας.

Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου και διαρκεί έως και την 31η Οκτωβρίου.

«Η μέριμνα για την τήρηση των προαναφερθέντων έχει περιέλθει πλέον στους δήμους βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010 και της υπ. αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) υποχρεώνοντάς τους στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων».

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 50 λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο δήμος Ωραιοκάστρου προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ