Σάββατο 26 Μαΐου 2018
x

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Απαιτείται προσπάθεια για έλεγχο απαιτήσεων και υποχρεώσεων αλλά επίσης απαιτείται και η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας.

Γράφει ο Επενδυτής  

Η συζήτηση και αντίστοιχα η προσπάθεια μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχει επικεντρωθεί κυρίως στη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Πολύ λιγότερο στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Το θέμα της κρυφής περιουσίας, του δημόσιου πλούτου δηλαδή, δεν τίθεται μέχρι σήμερα σε συνεπή προβληματισμό.

Απαιτείται προσπάθεια για έλεγχο απαιτήσεων και υποχρεώσεων αλλά επίσης απαιτείται και η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας. Με όρους εταιρικού ισολογισμού πρέπει να ασχολούμαστε και με παθητικό (Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια) και με το ενεργητικό (Απαιτήσεις και Περιουσία).

Αυτό βέβαια, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Μάλιστα η πρόσφατη κρίση επέτεινε το φαινόμενο, απέσπασε σχεδόν πλήρως την προσοχή των κυβερνήσεων στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου παρέμειναν πλήρως αναξιοποίητα.

Με βάση σχετικούς υπολογισμούς που έγιναν για την παγκόσμια οικονομία, η αξία των δημόσιων εμπορικών περιουσιακών στοιχείων είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ - και άνετα υψηλότερη από το παγκόσμιο δημόσιο χρέος. Εάν οι κεντρικές κυβερνήσεις διαχειρίζοντο τα περιουσιακά στοιχεία τους καλύτερα, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ετήσια απόδοση περίπου 3 τρις δολάρια.

Με την προσέγγιση αυτή ορισμένες επενδύσεις σε υποδομές δεν θα απαιτούνταν να γίνουν αφού θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υφιστάμενες.
Έτσι η διαχείριση της διαθέσιμης περιουσίας θα μείωνε την ανάγκη χρήσης κεφαλαίων ειδικά κατά το πρώτο στάδιο της επένδυσης. Επιπλέον θα είχε σημαντική επίδραση και στο κόστος κεφαλαίων (αποπληρωμή τόκων) κατά τη διάρκεια λειτουργίας και αξιοποίησης της επένδυσης.

Η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μειώσει το break-even point μιας επένδυσης αλλά και να έχει σημαντική θετική επίδραση στο χρόνο έναρξης λειτουργίας μιας νέας επιχειρηματικής πρότασης (time to market).

Με όμοιο τρόπο μπορεί να γίνει αξιοποίηση και των άυλων και συχνά κρυφών  (intangible) περιουσιακών στοιχείων και είτε να μειωθεί το break-even point είτε με τον τρόπο αυτό να αυξηθεί η ελκυστικότητα και επιτυχία της επένδυσης.

Για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες. Από τη μια μεριά ο μαλακός καιρός στη χώρα μας μειώνει το κόστος θέρμανσης και ψύξης (συγκριτικά με άλλες χώρες) αλλά επίσης προσδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην επενδυτική πρόταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος αποκατάστασης σε ορθοπεδικούς τραυματισμούς και σχετικές εγχειρήσεις είναι ο μισός περίπου όταν αυτή η αποκατάσταση λαμβάνει χώρα σε περιοχές με κλίμα όπως το Ελληνικό.

Η παράδοση και το αρχαίος πολιτισμός (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κτλ.) είναι από τους προφανείς τομείς intangible περιουσιακών στοιχείων που μπορούν α αξιοποιηθούν.

Η τοπική χλωρίδα και πανίδα θα μπορούσε κατά όμοιο τρόπο να αξιοποιηθεί σχετικά.

Το σωστό και η αλήθεια συχνά δεν βρίσκεται «σε αυτό που φαίνεται». Ορισμένες φορές είναι κρυμμένο «σε αυτό που δεν φαίνεται».

Ακόμα πιο συχνά, τα εύκολα στοιχίζουν ακριβά και τα δύσκολα τελικά μπορεί να είναι πιο φτηνά.

Η σύνθετη παρούσα συγκυρία πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσέγγιση εκτός πλαισίου, με έμπνευση, φαντασία και δημιουργικότητα!!!
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ