Σάββατο 26 Μαΐου 2018
x

ΑΥΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου.

Ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,375%, ISIN GR0114029540, εκδόσεως 01.08.2017 και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Τρίτη.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ